TEAM-opplegget

"Learning by Doing"! Som TEAM-konfirmant vil undervisningen bli rettet inn mot konkrete arrangementer og utfordringer og du får virkelig muligheten til å være med å bidra i praksis!

Undervisningen

Undervisningen på TEAM-linjen vil være både på Sten menighetshus og på "lokasjon" på de enkelte arrangementer man er med på. Dato og tid for de ulike arrangementene ligger i kalenderen. Mer konkret info kommer.

Arrangementene

Vi ønsker at så mye som mulig av uundervisningen i TEAM-linjen har en konkret utfordring i sikte, og at man kan få både oppleve og benytte seg av undervisningen underveis. Hvilke arranngementer det er snakk om i år driver vi å planlegger as we speak, mer info kommer

Felles samlinger

I tillegg til Aktiv-linjens eget opplegg vil det bli noen felles samlinger for alle konfirmantene i Skedsmo. Du finner oversikten over disse arrangementene HER!

Please reload