Leir-Dokumenter

Alle dokumentene dere trenger i løpet av konfirmasjonstiden skal være tilgjengelig her!

 

Når du trykker på knappen vil du finne en fil eller en mappe i DropBox som du kan se på eller laste ned...

Periodeplan for Leir

Periodeplanen er oversikten over alle møter og arrangementer Leir-konfirmantene er forventet å være med på. Alle møter og arrangementer er obligatoriske

Gudstjenesteskjema

Her er det skjemaet som du må fylle ut for å få registrert at du er på gudstjeneste. I Skedsmo kirke ligger disse bakerst, men hvis du skal på gudstjeneste et annet sted kan du laste ned her og ta med!

Undervisningsmateriell

Alt skriftlig som er utdelt i forbindelse med undervisning

Leir-dokumenter

Relevante dokumenter for Leir-linjen

1 / 1

Please reload