Info om Gudstjenestene

Generelt om Gudstjenester

Det er obligatorisk for alle konfirmanter å delta på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Felles for alle linjene er at 6 av disse 8 ligger fastlagt i opplegget. Disse er:

- Presentasjonsgudstjenesten i starten av året

- Samtalegudstjenesten rett før konfirmasjonen

- Refill i kirken 9. november

- En valgfri Refill på Emmaus

- 1 ungdomsgudstjeneste, enten 23. september, 27. januar eller 7.april

- Konfirmasjonsgudstjenesten.

 

Ellers står dere fritt til å gå til gudstjeneste i Den norske kirke når det passer dere.

Bryllup og begravelser godkjennes ikke som gudstjenester. Men dåp og julaften osv. er greit.

Oppmøte

For å vite hvem som har vært på gudstjeneste når, så er det viktig at dere tar med konfirmant-heftet til kirken så dere kan svare på spørsmålene underveis og få underskrift av en ansatt i kirken. Hvis dere skal på gudstjeneste i en annen kirke, så teller det på samme måte som her i Skedsmo.

Refill og andre litt mer spennende Gudstjenester

For å få mest mulig ut av de "frie" gudstjenestene så anbefaler vi å komme på noen med litt ekstra opplegg. I løpet av året har vi flere satsingsgudstjenester med ekstra fokus på et musikalsk tema eller en høytid. 

Please reload